MISSION

Barnen i bolivia

Bolivia
Ge ett barn en chans att gå i skolan!
Som fadder skänker du 175 kronor varje månad till ett barn i Bolivia. Pengarna förmedlas av pålitliga personer på plats och räcker till mat, skoluniform och skolavgifter. Understödet kan hjälpa en hel familj med deras behov av basvaror. På det sättet får barnen möjlighet att gå i skolan. De får en utbildning istället för att börja arbeta, tigga eller hamna i kriminalitet.

Katrin
Kontaktperson i Sverige för fadderverksamheten är Katrin Estévez.
Om du vill bli fadder eller önskar mer information, kontakta Katrin på adressen katrin.estevez (at) comhem.se

Se film om fadderbarnen
Våren 2006 åkte Magdalena Estévez till Bolivia och fick bland annat träffa sitt eget fadderbarn.
Se filmen här!


Våra medarbetare i Bolivia
I Bolivia arbetar pastorsparen David och Roxana Rivera i Montero och Carmen och Oscar Gonzales i Cochabamba. Församlingen Agape stöttar arbetet i samarbete med missionsorganisationen Kristen Gemenskap – över alla gränser.


David och Roxana Rivera – Montero
rivera
  • Förmedlar hjälp till 60 fadderbarn i Montero
  • Serverar mat till fattiga barn, frukost varje dag och middag en gång i veckan
  • Förmedlar hjälp till översvämningsdrabbade familjer i en tältby utanför Montero
  • Har en välbesökt söndagsskola


Carmen och Oscar Gonzales - Cochabamba och Oruro, Chapare
gonzales
  • Förmedlar hjälp till 13 fadderbarn i Cochabamba
  • Har även ansvar för de 20 fadderbarnen i Oruro
  • Har nyligen startat en församling i Cochabamba, som bland annat driver en typ av fritidsverksamhet med exempelvis läxhjälp för barn
  • Förmedlar stöd till pastorer i Chapare

Gåva
Ge din gåva till arbetet i Bolivia på plusgiro 41 43 63 - 2. Märk med "Bolivia".

Kristen Gemenskap – över alla gränser
Är en svensk/finsk missionsorganisation som arbetar i bland annat Tanzania, Ukraina och Indien. Kristen Gemenskap är huvudman för arbetet i Bolivia. www.kristengemenskap.se

Calendar

Ons 21/2 kl 18.00 Bön för vårt land och vår stad!

Fre 23/2 kl 19.00 - 24.00 Bön till midnatt
Vi ber för vår stad och vårt land!

Sön 25/2 kl 11.00 Gudstjänst P-A Imsen
Vi äter tillsammans efteråt. Knytis.

Ons 28/2 kl 18.00 Bön

Sön 4/3 kl 11.00 Gudstjänst
Per-Arne och Christina Imsen

Ons 7/3 kl 18.00 Bön och lovsång

Sön 11/3 kl 11.00 Gudstjänst P-A Imsen
"Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse."

Ons 14/3 kl 18.00 Bön
"Sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning"

Sön 18/3 kl 11.00 Gudstjänst
Per-Arne och Christina Imsen

Media

Senaste i mediearkivet:

Midsommarkonferens 2014 - Per-Arne Imsen
Vi MÅSTE ha väckelse! - Jacob Bock
FÖLJ MEJ! - Per-Arne Imsen

Till mediasidan

redeemed

christina

evangeliet