FÖRSAMLINGEN AGAPE

DRÖMMEN OM FÖRSAMLINGEN


Vi har under en längre tid upplevt att Gud kallar oss tillbaka till församlingens rötter. Till Agapes ursprung, men framför allt till hur församlingen såg ut och levde i Apostlagärningarna i Bibeln. Vi längtar efter att få se Guds kärlek uttryckas och spridas på ett synbart sätt i och genom vår gemenskap.

En gemenskap som är mer än bara en gudstjänst en gång i veckan, som är ett liv för Gud alla dagar i veckan.

Där Jesus är centrum och man vågar vara svag och i behov av andra, och Jesus och evangeliet om Honom är den kraft som förvandlar våra nederlag till seger.

En gemenskap där människor får växa i tron, utvecklas och uppmuntras till och ges möjlighet att vara delaktiga att tjäna Gud i hans rikes utbredande i stället för att det ska ske genom några få ’professionella’ så att de flesta blir passiva åskådare. Vi vill välja ett nytt sätt att leva, bort från fokus på egen bekvämlighet genom att låta Guds hjärta för de socialt utsatta och utlämnade så prägla oss att vi inte längre kan förbli passiva. Att vi i den Helige Andes kraft och hjälp börjar betjäna de som Jesus kallar ”mina minsta” som om de vore Jesus själv.

Vi tror att församlingen är kallad att vara en ’stad på berget’ som i vår tids mörker sprider Guds ljus i både ord och handling i vardagslivet, där vi bor och lever. Vi längtar efter att i och genom den helige Andes kraft gå ut till de förlorade människorna i vår stad och berätta om det urgamla korset där Jesus gav sitt liv, att Han uppstod igen och att Han lever idag och förvandlar människors liv. Vi längtar efter och vill inte nöja oss med mindre än att med Guds nåd få göra människor till Jesus lärjungar. Lärjungar som sedan vinner nya lärjungar, och så småningom församlingar som planterar nya församlingar.

Det här är vad vi tror Gud vill.
Därför tror vi att vi som församling nu behöver genomföra vissa förändringar för att detta verkligen ska kunna ske. Den mest konkreta förändringen vi behöver göra handlar om att inte ha en ’stor’ gudstjänst varje söndag som tidigare utan att vi tre söndagar i månaden istället har fokus på de två närområden som nu i huvudsak finns representerade i församlingen. På detta vis hoppas vi på ett bättre sätt kunna förvalta tid, kraft och resurser och förstärka det lokala engagemanget och kontakten med människor i omgivningen så att vi kan nå fler. De områden som då gäller är Kviberg/Kortedala, och Angered. En av månadens fyra söndagar samlas vi dock igen tillsammans i den större gemenskapen i [plats].

Den tid församlingen haft i Björkhöjdskyrkan i Västra Frölunda har på många sätt varit en välsignelse men på detta sätt kommer vi åter igen tillbaka till de geografiska områden som vi tror Gud på ett speciellt sätt lagt på församlingens hjärta.

Bibelns Jeremia fick av Gud i uppdrag att riva och rycka upp, bygga och plantera, och för att något nytt ska kunna ska växa fram krävs det ofta att det som står i vägen för det måste ge plats, rivas eller förändras. Därför är det med bävan och trevande steg, men också i stor förväntan vi nu slår in på denna väg, eftersom vi känner hans ledning i detta. Be gärna för oss, det behövs verkligen! Vi tror, utifrån Jesu missionsbefallning, att det är den Helige Andes vilja att lärjungagrupper som dessa får växa fram i stadsdel efter stadsdel, i område efter område. Jesus kommer att bygga sin församling, det är vårt enda hopp. Och vi litar på att Han kommer att göra det. Allt börjar och slutar med honom!Församlingen

Calendar

Sön 23/9 kl 11.00 Gudstjänst, Per-Arne Imsen talar:
"FINNS DET FLERA JESUS?"

Ons 26/9 kl 18.00 Bönekväll i Studion
"Bön är att börja se verkligheten ur Guds synvinkel!"

Fre 28/9 kl 19.00 -24.00 - Bönenatt
-Det är inte fegt att be - det är enda sättet att få kontakt med verkligheten."

Sön 30/9 kl 11.00 Gudstjänst Ove Marcelind

Sön 21/10 kl 13.00 Gudstjänst i Jönköping

Media

Senaste i mediearkivet:

Midsommarkonferens 2014 - Per-Arne Imsen
Vi MÅSTE ha väckelse! - Jacob Bock
FÖLJ MEJ! - Per-Arne Imsen

Till mediasidan

redeemed

christina

evangeliet