KONTAKT

Postadress:
Församlingen Agape
Box 200 23
400 50 Göteborg

Plusgiro: 41 43 63 - 2

Kontakt:
Per-Arne Imsen
Mobil: 0707267714
E-post: perarne(at)agape.nu

Calendar

Ons 21/2 kl 18.00 Bön för vårt land och vår stad!

Fre 23/2 kl 19.00 - 24.00 Bön till midnatt
Vi ber för vår stad och vårt land!

Sön 25/2 kl 11.00 Gudstjänst P-A Imsen
Vi äter tillsammans efteråt. Knytis.

Ons 28/2 kl 18.00 Bön

Sön 4/3 kl 11.00 Gudstjänst
Per-Arne och Christina Imsen

Ons 7/3 kl 18.00 Bön och lovsång

Sön 11/3 kl 11.00 Gudstjänst P-A Imsen
"Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse."

Ons 14/3 kl 18.00 Bön
"Sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning"

Sön 18/3 kl 11.00 Gudstjänst
Per-Arne och Christina Imsen

Media

Senaste i mediearkivet:

Midsommarkonferens 2014 - Per-Arne Imsen
Vi MÅSTE ha väckelse! - Jacob Bock
FÖLJ MEJ! - Per-Arne Imsen

Till mediasidan

redeemed

christina

evangeliet